Teaterlek - ett sätt att släppa fram sin kreativitet

Jag tror på lek. Även för vuxna.
Att leka är att växa.
Att leka är att lära.
När du kommer i kontakt med din leklust,
kommer du även i kontakt med din kreativitet och din fantasi.
Att leka är att ta livet på allvar.

Det är inte bara skådespelare som behöver vara kreativa - det gäller nog de flesta.

I leken kan vi också hitta varandra.
Att se varandra - kanske med nya ögon.
Att lyssna till varandra, bli lyhörda för varandra - och kanske fördjupa kontakten.
Att samarbeta.
Och inte minst: att ha kul tillsammans.

Kanske något för nästa kick-off?
Som teambuilding?
Eller som inspiration för dig och dina kollegor?
Att göra något tillsammans, att samlas kring en gemensam upplevelse.

Kontakt: jakobsson.rune@telia.com


En kurs/workshop i TEATERLEK kan se ut på många olika sätt.
Här är några exempel på övningar och improvisationer som kan ingå:

Övningar för att värma upp kropp och röst, tanke och sinnen. Och sätta igång leklusten.
Övningar för att öva trygghet och tillit.
Övningar för att öva att uttrycka sig på andra sätt än endast det verbala.
Övningar för att öva uttryck med kroppen.
Övningar för att tänja de emotionella uttrycken.
Övningar för att öva att se varandra.
Övningar för att öva att lyssna till varandra.
Övningar för att öva samarbete och samspel.
Improvisationer för att öva i att bejaka varandras impulser och idéer.
Improvisationer för att spränga fantasins gränser.

Gemensamt för nästan alla övningar och improvisationer är att de tränar fantasin, övar upp uttrycksförmågan, och ger en övning i att stå inför en publik. Och de flesta övningar brukar dessutom vara roliga, både att delta i och att titta på.

Möjligheten att fördjupa sig är naturligtvis större ju längre kursen är. Jag rekommenderar inte en kurs på mindre än en halv dag.

Antalet deltagare kan vara varierande, men bör kanske inte överstiga tjugo personer. Antalet deltagare kan påverka både längden på kursen, och till viss mån också innehållet. En del övningar går inte att göra med för få deltagare.

Det behövs ett rum med en fri yta som är proportionerligt till antalet deltagare. Ett rum
där man kan arbeta ostört, med ett rent golv och tillgång till varsin stol. Till vissa övningar kan det behövas bord och viss rekvisita.

Deltagarna bör ha oömma kläder som de kan röra sig fritt i. Det behöver inte vara träningskläder.

Ingen förkunskap behövs, eller erfarenhet av liknande övningar - endast en vilja att våga leka.