Method Acting - en väg till skådespelarens inre arbete

Method Acting är en metodisk träning för skådespelaren för att nå äkthet och närvaro på scenen. Genom träning av sinnena, koncentrationen, viljan, fantasin, uttrycksfullheten och avslappningen utforskar och utvecklar man det kreativa skådespelararbetet. Method Acting tar upp centrala och återkommande problem för skådespelaren, t ex hur man ska kunna skapa och behålla inspirationen. Method Acting poängterar skådespelarens arbete med sig själv och det personliga ansvaret för rollen, men understryker också skådespelarens förmåga att samarbeta med övriga medspelare och med regissören.

Method Actings grundläggande teaterpedagogik bygger på Lee Strasbergs metod som utgår från Stanislavskijs teorier om skådespelarträning. "The Method" utvecklades av Lee Strasberg först vid The Group Theatre på 40-talet (där han arbetade tillsammans med bl a Sanford Meisner) och sedan vid Actors Studio, där han var konstnärlig ledare i mer än 30 år, samt hans egen skola Strasberg Theatre Institute. Method Acting är fortfarande en av de ledande teknikerna för skådespelare i USA.

Vänder sig till dig som:
- verkligen vill satsa på att arbeta som skådespelare. Du behöver inte ha arbetat med Method Acting förut, men det är bra om du har erfarenhet av teater från scen, tv, film eller skola.
- redan arbetar som skådespelare men kanske behöver ny inspiration och som är nyfiken på att pröva på ett lite annorlunda sätt att arbeta.
- har arbetat med Method Acting förut, i Sverige eller i utlandet, och som vill fortsätta att utveckla och fördjupa ditt arbete.
- som seriöst vill undersöka om skådespeleri är något för dig, och som är beredd att satsa av dig själv.

Undervisningen utgår från varje deltagare, men sker i grupp, och är steglös.

Kontakt: jakobsson.rune@telia.com


En terminskurs innehåller bl a följande moment:
Avslappning
som syftar till att ge en ökad medvetenhet om spänningar, och lösa upp dessa,
för att få en större tillgång till skådespelarens instrument: röst, kropp, sinnen, känslor, uttryck
och fantasi.

Sinnesövningar som syftar dels till att träna de fem sinnenas känslighet, och dels träna koncentrations- och föreställningsförmågan, för att så småningom kunna stimulera och framkalla spontana reaktioner och känslor på scenen. Och öva upp känsligheten för det sceniska rummet.

Scenframställning, som är av undersökande karaktär, där eleverna arbetar med scener och monologer. Eleverna gör olika val och undersöker olika möjligheter. T ex hur påverkas karaktären av de givna omständigheterna? Av rummet? Den underliggande konflikten?
Av undertexten? Och hur påverkas karaktärerna av varandra? Eleverna får experimentera och testa sig fram.
OBS! Här tillkommer också en del eget arbete och egna repetitioner utanför lektionstid.

Övningar för att:
- bli medveten om och bryta de vanemönster och blockeringar som hindrar ett fullt uttryck och en öppen kontakt med publiken.
- kunna ge och ta emot spontana impulser från sina medspelare.
- undersöka en rollkaraktärs vilja och drivkraft.
- arbeta fram en rollkaraktär.


Här följer några exempel på möjliga kortare workshops i skådespelarträning med utgångspunkt i Method Acting:

Method Acting - Introduktion
En workshop där eleverna får pröva på att arbeta med avslappningsträning och koncentrations- och sinnesövningar, och hur man kan använda sig av dessa. Workshopen inleds med en kort historisk introduktion, och innehåller även en del teori om tankarna kring Method Acting.
En inspirerande workshop som kanske leder till att eleverna själva söker sig vidare för att fördjupa sig i Method Acting.

Method Acting - Preparation
En workshop där eleverna får en möjlighet att arbeta med preparation: Att preparera sitt instrument för arbetet. Att preparera sig för en scen. Att preparera sig för en roll.
Vi arbetar med avslappningsträning och koncentrations- och sinnesövningar. Och vi tittar på olika sceniska situationer, och hur vi kan preparera oss för att vara redo för scenen och för rollen.

Method Acting - Vilja
En workshop där eleverna får en möjlighet att arbeta med begreppet Vilja. Vad vill min karaktär i scenen? Varför vill jag det jag vill? Hur gör jag för att få min vilja igenom? Vad finns det för hinder? Hur kan jag påverka för att få min vilja igenom? Och vad händer om jag inte får min vilja igenom?
Vi arbetar med olika övningar där vi undersöker hur vi med fantasin och inlevelseförmågan kan driva karaktärens vilja.

Method Acting - Kontakt/Samspel
En workshop där eleverna får en möjlighet att arbeta med kontakt, samspel och scenisk närvaro. Dels att vara i kontakt med sig själv, och dels att vara i kontakt med sina medspelare.
Vi arbetar med avslappningsträning och koncentrations- och sinnesövningar. Vi arbetar med övningar som ökar lyhördheten för det egna instrumentet. Och med kontaktövningar.

Method Acting - Karaktär
En workshop där eleverna får en möjlighet att arbeta med karaktärsarbete. Dels med fysisk gestaltning, men också med att utveckla skådespelarens förmåga att uttrycka sig med olika karaktärsegenskaper. Och med fantasi och inlevelseförmåga.
Vi arbetar med djurimprovisationer, karaktärsegenskapsimprovisationer och fantasiövningar.
Denna workshop kräver en del förberedande arbete innan workshopen startar.

Method Acting - Praktisk textanalys
En workshop där eleverna får en möjlighet att arbeta med en text och analysera den, i syfte att göra olika val för det praktiska skådespelararbetet på golvet.
Vi arbetar med kortare scener och utgår från de givna omständigheterna och grundläggande frågor som bl a: Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vad gör jag i scenen?