Länkar

Jag finns med i följande artistkataloger:
www.artistkatalogen.com

Mer information finns också på:
www.teaterdacapo.se
www.stadrateater.se
www.ams.se

Läs mer om mina kurser:
www.folkuniversitetet.se/stockholm
www.medborgarskolan.se