Hur vill vi ha det på arbetsplatsen?
- ett seminarium om kommunikation och bemötande -

Vill vi ha roligt? Vill vi ha en öppen och tillåtande atmosfär? Vill vi känna oss sedda? Vill vi känna oss fria att dela med oss av våra tankar och idéer? Vill vi känna oss avslappnade och bekväma tillsammans med våra kollegor?

Hur ser det ut på din arbetsplats?
Hur kommunicerar ni?
Händer det att kollegor kan känna sig osäkra, obekväma, missförstådda eller tagna för givna?

Även om vi ibland upplever att det finns saker i kommunikationen och bemötandet kollegor emellan som inte riktigt fungerar, så kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som skulle behöva förändras. Det kan ibland också kännas svårt att närma sig problemet, både för de inblandade och för den som står bredvid. Man kanske inte vill ta upp ämnen som kan vara känsliga för andra. Man kanske inte vill trampa någon på tårna, besvära och genera.

I vårt seminarium ”Hur vill vi ha det på arbetsplatsen?” vill vi ge möjlighet att på ett tryggt och positivt sätt gemensamt titta på och diskutera hur vi kan kommunicera och bemöta varandra på ett bra sätt. Två skådespelare spelar upp ett antal kortare scener, varianter på en typisk situation som kan uppstå på en arbetsplats där kommunikation och bemötande kanske inte alltid fungerar.
Efter varje scen ges möjlighet att, tillsammans med vår samtalsledare, fundera över och diskutera det man sett. Vad var det som fungerade? Vad fungerade inte? Och vad kan förändras? Därefter spelar skådespelarna upp scenerna igen, nu med nya förutsättningar, skapade utifrån deltagarnas tankar och idéer. Blev det bättre? En förändring? Kanske något att ta med sig som inspiration till arbetsplatsen?

Vi vill erbjuda två tänkvärda, inspirerande och kreativa timmar, där det också finns utrymme för många skratt.

Kan det här vara något för din arbetsplats?

Välkommen att höra av dig!


Lokal: Till presentationen av de olika scenerna behövs en spelplats som lätt kan ses av alla deltagare på seminariet. Spelplatsen bör vara minst ca 4 meter bred och ca 3 meter djup. Till spelplatsen behöver vi ett bord och två stolar.
Teknik: Om möjligt använder samtalsledaren gärna mikrofon, både för sig själv och för seminariedeltagarna. (Beror också på gruppens storlek.) Befintligt ljus.
Seminarietid: ca. 2 timmar. (Tid för förberedelse i lokalen tillkommer.)
Kostnad: 15 000 kr. (Resekostnad tillkommer, samt i förekommande fall logi och traktamente för tre personer.) Teater DaCapo är momsbefriade.
För mer information och bokning: teaterdacapo@gmail.com
Telefon: Rune Jakobsson 073-627 80 85 eller Maria Litorell 073-629 33 82?

Vi tar nu emot bokningar inför hösten 2020. Seminariet genomförs från och med vecka 40.