Method Acting
- En väg till skådespelarens inre arbete -


Method Actings
grundläggande teaterpedagogik bygger på Lee Strasbergs metod som utgår från Stanislavskijs teorier om skådespelarträning. "The Method" utvecklades av Lee Strasberg först vid The Group Theatre på 40-talet (där han arbetade tillsammans med bl a Sanford Meisner) och sedan vid Actors Studio, där han var konstnärlig ledare i mer än 30 år, samt hans egen skola Strasberg Institute.

Method Acting är fortfarande en av de ledande teknikerna för skådepsleare i USA.

Method Acting är en individuell skådespelarträning för att nå äkthet och närvaro på scenen. Genom träning av sinnena, koncentrationen, viljan, fantasin och avslappningen utforskar och utvecklar man det kreativa skådespelararbetet. Method Acting tar upp centrala och återkommande problem för skådespelaren, t ex hur man skall kunna skapa och behålla inspirationen. Method Acting poängterar särskilt skådepelarens arbete med sig själv och det personliga ansvaret för rollen, men understryker också skådespelarens förmåga att samarbeta med övriga medspelare och med regissören.

Workshops i Method Acting

Vänder sig till dig som:

Undervisningen är steglös och individuell men sker i grupp.

Method Acting innehåller bl a följande moment:

Avslappning som syftar till att ge ökad medvetenhet om spänningar och lösa upp dessa för att få större tillgång till skådespelarens instrument: röst, kropp, sinnen, känslor och uttryck.

Sinnesövningar som syftar dels till att träna de fem sinnenas känslighet och dels träna koncentrations- och föreställningsförmågan för att så småningom kunna stimulera och framkalla spontana reaktioner och känslor på scenen.

Scenframställning där eleverna arbetar med scener och monologer. Scenframställningsarbetet är av undersökande karaktär. Eleverna gör olika val och undersöker olika möjligheter. T ex hur påverkas karaktären av de givna omständigheterna? Av rummet? Den underliggande konflikten i scenen? Av undertexten? Eleverna får experimentera och testa sig fram. OBS! Här tillkommer också en del eget repetitionsarbete utanför lektionstid.

Övningar för att:

Är du intresserad?

Skådespelaren och teaterläraren Rune Jakobsson erbjuder längre och kortare workshops i Method Acting. Vill du veta mer om Method Acting är du välkommen att kontakta Rune Jakobsson på Teater DaCapo.


Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
Tel: 073-938 85 30, 073-627 80 85
E-post: teaterdacapo@gmail.com