Forumspel och Värderingsövningar 
- pedagogiska metoder för medvetandegörande, frigörelse och förändringsarbete.


Forumspel är en mycket kraftfull och inspirerande teknik, en pedagogisk rollspelsmetod för frigörelse och förändring.

Metoden har sitt ursprung i den brasilianske teatermannen Augusto Boals Forumteater.

Forumspel innebär i korthet: Deltagarna förbereder korta, för dem angelägna, situationer - spel, som slutar mitt i en konflikt eller låsning. Spelen spelas upp för varandra och åskådarna inbjuds att gripa in genom att ropa: Stopp!, gå in i spelet och byta plats med den person som är mest utsatt och agera på ett nytt sätt. En lekfull och allvarlig metod att bli inspirerad av. Ett sätt att upptäcka och dela med sig av olika idéer, öppna upp för nya vägar till friare handlingssätt, våga pröva att ändra på missförhållanden i det verkliga livet, medvetandegöra och frigöra personliga resurser.

”Forumteaterns mål är att förvandla åskådaren från passiv varelse till aktiv medskapare
 - HUVUDROLLSINNEHAVARE
att ge människan möjlighet att träna sig inför verkligheten, förbereda sig för framtiden, att bryta inre och yttre förtryck.”  Ur Katrin Byréus Du har huvudrollen i ditt liv.

Värderingsövningar används tillsammans med Forumspel eller används fristående.

Pedagogen John Steinberg - författare till bl.a. Aktiva värderingar har utvecklat dessa övningar under många år.

Övningarna syftar bl.a. till att träna sig i

Forumspel med värderingsövningar kan bl.a. användas

 

Skådespelarna och pedagogerna Siv Eriksson och Jonna Arb kan erbjuda Forumspel och Värderingsövningar för personal på arbetsplatser och i organisationer samt för elever och skolpersonal.  

Några av våra kunder och uppdragsgivare: 

Amningshjälpen
Avesta kommun - personalutveckling och förändringsarbete
Bygganalys AB Uppsala
Grundskoleelever och skolpersonal i Uppsala län, Stockholms län, Dalarnas län och Örebro län
Haninge kommun – personalutveckling på vårdcentraler
JämOs lakejer  
Kalmarsunds gymnasieförbund
KTH – Kungliga Tekniska högskolan
Landstinget i Västra Götaland – vårdpersonal
Lärarförbundet
Marita Ulvskog – SAP/Feministas
Resurscenter Mo Gård AB/Fenix
SIDA/Forum Syd
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
Socialtjänsten i Stockholm
Svenska Kyrkan
Utbildnings – och utvecklingsföretaget Motivera
Vingåkers kommun – personalutveckling inom kommunala serviceyrken
WABA – World Alliance for Breastfeeding Action


Är du intresserad?

Gå in på www.arb-eriksson.se för mer information eller ta kontakt med Siv Eriksson eller Jonna Arb på Teater DaCapo om du vill veta mer om Forumspel och Värderingsövningar!

 


Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
Tel: 073-938 85 30, 073-627 80 85
E-post: teaterdacapo@gmail.com